Räknare som räknar rätt i realtid       På svenska   In english

Totalkoll på besökarna

Med ett proffssystem från antso, får ni total koll på ert besöksläge (max 5% felmarginal).

antso erbjuder egen-utvecklade system inom 3 områden:

  1. BESÖKS/PASSAGE-RÄKNARE
  2. Räknar automatisk personer som passerar in/ut i en viss yta.

  3. FLÖDES/ZON-IDENTIFIKATORER
  4. Identifierar och räknar flödet av personer per m² i en stor zon. Du ser antal besökare, deras riktning och hastighet i en större zon.

  5. KÖHANTERINGSSYSTEM
  6. Eliminera kassakö i besöksintensiva anläggningar och säkerställ att personalen är optimalt effektiv utifrån var kundflödet finns per realtid.

FÖRDELARNA:
+ öka andel betalande kunder av besökarna
+ optimera personalbemanningen
+ se effekterna av era marknadsföringskampanjer
+ optimera driften av er anläggning
+ benchmarka med andra anläggningar
+ optimera personalens insatser
+ få bättre underlag till hyresförhandlingarna
+ hitta bättre produktplacering utifrån flödet av besökare i er butik
+ i realtid styr antal passager in/ut i varuhuset
+ styr och påverka flödets utseende av besökare i butiken
+ gör din butik aptitlig för kunderna där inga irriterande köer finns i kassan


Varför ska du välja ett system från just antso?

  1. Datan enkelt överskådlig i pedagogiskt gränssnitt och tillgänglig på vilken dator som helst.
  2. Skalbart system som är lätt att bygga ut med fler app:ar.
  3. Team med djup områdeskunskap om centrumutveckling och förändringsledning som hjälper dig att maximera din besöksutveckling.